Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/u121542p118177/domains/biodaan.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
condoom – BioDaan

Condoomdiploma

Een hulpmiddel bij de voorlichting over het leren aanbrengen van een condoom

Doelgroep: Onderbouw
Thema: Voortplanting en ontwikkeling
Leerdoel: Correct leren aanbrengen van een condoom
Concepten: Condoom, voorbehoedsmiddelen
Type les: Practicum
Tijdsduur: 15-20 min.

Materiaal:

  • Bijlage bevat condoomdiploma (zelf aan te passen met logo van uw instelling)
  • Daarnaast ‘voorlichtingsfallus’, condooms en een pen nodig.
    Na afloop van de instructie over voorbehoedsmiddelen, vind ik het belangrijk dat elke leerling heeft laten zien de juiste methode te kennen bij het aanbrengen van een condoom.

Geadviseerd wordt om leerlingen per viertal naar uw bureau te laten komen en de rest van de klas op hun plek te laten blijven zitten. Leerlingen voelen zich veiliger in een viertal vrienden, de rest van de klas kan moeilijker commentaar leveren en de leerlingen kunnen elkaar helpen/motiveren. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om bijna één-op-één begeleiding aan te bieden tijdens het practicum.

Het condoomdiploma werkt als hulpmiddel op verschillende niveaus:
– het kan zorgen voor een luchtig karakter aan de les (en dus bij het creëren van een veilig leerklimaat).
– het werkt motiverend voor leerlingen door de statusverhogende werking bij het behalen.
– het verhoogt je leerrendement door de werkvorm in kleine groepjes onder begeleiding uit te laten voeren.
– Het biedt voor een specifieke groep leerlingen (en/of ouders) een manier om thuis over de les en eventueel het onderwerp te praten.
– De beschrijving op het condoomdiploma laat zien (ook thuis) dat er een theoretische achtergrond ten grondslag ligt aan het diploma (en dus niet ‘lang leve de lol’ in de les).

Als afsluiting is het leuk om een condoom vol te laten lopen tot deze knapt.

Bijlage: Condoomdiploma

© BioDaan | Powered by Delmar Sumter