Minimalistische milieu-opdracht

Leerlingen laten reflecteren over hun ecologische voetafdruk

Doelgroep: Bovenbouw
Thema: Mens en milieu
Leerdoel: Bewustwording ecologische voetafdruk, oefenen met reflecteren
Concepten: ecologische voetafdruk, reflectie
Type les: Verslag, open boek opdracht
Tijdsduur:
5 min. Uitleg
60 min. (Geschatte) werklast voor leerlingen.

Materiaal:

 • Bijlage bevat de leerlingopdracht

De opdracht zouden de leerlingen zelfstandig buiten de les om kunnen uitvoeren.

Bijlage: Minimalistische milieu-opdracht

Gedragsonderzoek

Oefenen met objectief onderzoek doen

Doelgroep: Bovenbouw (mavo)
Thema: Gedrag
Leerdoel: Praktisch leren van concepten, maken van een werkplan
Concepten: Protocol, ethogram, (sleutel-, supranormale)prikkels , werkplan, controle experiment
Type les: Activerende opdracht, open boek opdracht
Tijdsduur:
30-45 min. Uitvoeren en verwerken video-opdracht,
30-45 min. Bedenken en opstellen werkplan.

Materiaal:

 • Bijlage bevat de leerlingopdracht
 • Daarnaast zullen de leerlingen gebruik moeten maken van een smartphone/camera.

De opdracht zouden de leerlingen zelfstandig buiten de les om kunnen uitvoeren.

Bijlage: Gedragsonderzoek

Condoomdiploma

Een hulpmiddel bij de voorlichting over het leren aanbrengen van een condoom

Doelgroep: Onderbouw
Thema: Voortplanting en ontwikkeling
Leerdoel: Correct leren aanbrengen van een condoom
Concepten: Condoom, voorbehoedsmiddelen
Type les: Practicum
Tijdsduur: 15-20 min.

Materiaal:

 • Bijlage bevat condoomdiploma (zelf aan te passen met logo van uw instelling)
 • Daarnaast ‘voorlichtingsfallus’, condooms en een pen nodig.
  Na afloop van de instructie over voorbehoedsmiddelen, vind ik het belangrijk dat elke leerling heeft laten zien de juiste methode te kennen bij het aanbrengen van een condoom.

Geadviseerd wordt om leerlingen per viertal naar uw bureau te laten komen en de rest van de klas op hun plek te laten blijven zitten. Leerlingen voelen zich veiliger in een viertal vrienden, de rest van de klas kan moeilijker commentaar leveren en de leerlingen kunnen elkaar helpen/motiveren. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om bijna één-op-één begeleiding aan te bieden tijdens het practicum.

Het condoomdiploma werkt als hulpmiddel op verschillende niveaus:
– het kan zorgen voor een luchtig karakter aan de les (en dus bij het creëren van een veilig leerklimaat).
– het werkt motiverend voor leerlingen door de statusverhogende werking bij het behalen.
– het verhoogt je leerrendement door de werkvorm in kleine groepjes onder begeleiding uit te laten voeren.
– Het biedt voor een specifieke groep leerlingen (en/of ouders) een manier om thuis over de les en eventueel het onderwerp te praten.
– De beschrijving op het condoomdiploma laat zien (ook thuis) dat er een theoretische achtergrond ten grondslag ligt aan het diploma (en dus niet ‘lang leve de lol’ in de les).

Als afsluiting is het leuk om een condoom vol te laten lopen tot deze knapt.

Bijlage: Condoomdiploma

Stripverhaal voortplanting en ontwikkeling

Een opdracht om meerdere concepten van het onderwerp voortplanting in een bredere context te plaatsen

Doelgroep: Onderbouw
Thema: Voortplanting en ontwikkeling
Leerdoel: Leerstof in bredere context plaatsen, herhaling leerstof
Concepten: Ovulatie, bevruchting, innesteling, ontwikkeling, bevalling & geboorte
Type les: Open boek opdracht
Tijdsduur: 45-60 min.

Materiaal:

 • Bijlage bevat leerlingopdracht
 • Daarnaast tekstboek, A4-papier en potlood nodig per leerling.

 

Deze opdracht zou kunnen worden ingezet als herhaling van de leerstof. Bij voorkeur tekstboek toestaan. De leerlingen leren zo tevens de concepten terug te vinden in de tekst/afbeeldingen.
Leerlingen die sneller klaar zijn kunnen de tekeningen inkleuren en/of onderdelen benoemen.

N.B. Tijdens de instructie vermelden dat het nergens nodig is om geslachtsdelen te tekenen. Deze instructie versterkt de veiligheid en verlaagt de drempel om te starten aan de opdracht.

 

Bijlage: Stripverhaal voortplanting

Slakkeneiland

Een activerende werkvorm om natuurlijke selectie inzichtelijk te maken

 

Doelgroep: Bovenbouw
Thema: Evolutie
Leerdoel: Inzichtelijk maken van ‘natuurlijke selectie’
Concepten: Natuurlijke selectie, struggle for life, survival of the fittest
Type les: Activerende werkvorm (spel)
Tijdsduur: 20-25 min. + evaluatie

Materiaal:

 • Bijlage bevat docentenhandleiding + knipbladen
 • Daarnaast tienzijdige dobbelstenen en zeszijdige dobbelstenen nodig (verkrijgbaar in spellenwinkels)

Bijlage: Slakkeneiland

© BioDaan | Powered by Delmar Sumter